Regulamin

Regulamin Górskiego Biegu Nawoja 2020

Górski Bieg Nawoja jest cyklem 3 biegów terenowych o charakterze popularyzacyjnym
w którym uczestnicy pokonują w terenie wyznaczoną przez organizatora trasę.
Trasa wyznaczona jest za pomocą znaków, taśm i wstążek.
Biegi rozgrywane są w III rundach w terminach: 19 Styczeń 2020, 16 Luty 2020, 8 Marzec 2020 roku.
Bieg Główny jest rozgrywany na dystansie 6,5 km, bieg krótki – towarzyszący na dystansie 2,7 km.
Zawody mają charakter otwarty a zawodnicy uczestniczą w biegu na własną odpowiedzialność, 
niepełnoletni mogą wystartować po złożeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
Organizatorem biegu jest Ludowy Klub Sportowy GÓRZANKA Nawojowa Góra, 
współorganizatorem MS SYSTEM  Kraków.
Organizator zawodów jest administratorem danych uczestników biegu i zastrzega sobie prawo 
wykorzystania i przetwarzania danych i wizerunków uczestników biegu do celów promocyjnych zawodów.
Zawodnicy startują z przypiętym w widocznym miejscu numerem startowym przyznanym przez organizatora.
Organizator może wykluczyć z biegu uczestnika który nie będzie przestrzegał regulaminu 
lub w trakcie biegu nie podporządkuje się poleceniom obsługi trasy.
Zawodnicy klasyfikowani są w poszczególnych kategoriach wiekowych: 
K i M 19: Urodzeni w latach  2001 – 2004, dopuszcza się udział młodszych zawodników za zgodą organizatora.
K i M 20: Urodzeni w latach 2000-1991.
K i M 30: Urodzeni w latach 1990-1981.
K i M 40: Urodzeni w latach 1980-1971.
K i M 50: Urodzeni w latach 1970-1961.
K i M 60: Urodzeni w latach 1960-1951.
K i M 70: Urodzeni w roku 1950 i wcześniej.
Trasa krótka kategorie wiekowe:
K i M 10: Urodzeni w roku 2010 i młodsi
K i M 13: Urodzeni w latach 2007-2009
K i M 16: Urodzeni w latach 2004-2006.
K i M 19: Urodzeni w latach 2001-2003.
K i M 20: Urodzeni w roku 2000 i starsi
W każdym z etapów nagrodzenie zostaną zawodnicy którzy zajmą miejsca 1-3 w każdej kategorii.
W klasyfikacji łącznej całego cyklu nagrodzeni zostaną zawodnicy do 6 miejsca w kazdej kategorii.
Interpretacja zapisów regulaminu należy do organizatora biegu.