Mistrzostwa Małopolski w NOCNYM Biegu na Orientację

Zapraszamy na zawody w Biegu na Orientację 

DATA: 30 września 2022 r.  Piątek,  start-godz: 19.30 – bieg indywidualny, nocny.
Centrum zawodów:  Boisko LKS GÓRZANKA Nawojowa Góra ul.Sportowa 2a
50°06’40.0″N 19°39’59.6″E

Kategorie: K-12, K-14, K-16, K-18, K-21, K-35, K-45, K-55
M-12, M-14, M-16, M-18, M-21, M-35, M-45, M-55, M-65.

Warunkiem rozegrania kategorii jest zgłoszenie przynajmniej 4 zawodników

Zgłoszenia:  Do dnia 26 września 2022 r. poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zgłoszenie powinno zawierać: Imię i nazwisko, kategorię, rok urodzenia, klub lub miasto oraz nr chipa.
Wpisowe : Kategorie K,M-21 i starsze – 10 zł,  Kategorie: K,M-18 i młodsze – 5 zł.
Nagrody:  Medale do 3 miejsca w każdej kategorii, dyplomy i upominki do 6 miejsca,
Mapa i teren: Mapa „Leśniczówka-Kopce” – skala 1:10 000, aktualność: Wrzesień 2022.
Teren pagórkowaty z bogatą rzeźbą terenu i dobrą przebieżnością, niewielka sieć dróg.

Informacje bieżące:  www.lksgorzankabno,pl .  Kontakt:  gorzankaol@gmail.com 

    Projekt realizowany przy  wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.